Держсільгоспінспекція

Державна інспекція сільського господарства України

Ви тут: Головна Проекти регуляторних актів Додатки до Порядку атестації 14.01.13

Додатки до Порядку атестації 14.01.13

Додаток 1 до Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу Атестаційній комісії з надання суб’єктам господарювання права на виробництво та реалізацію насіння і  садивного матеріалу 

(категорія насіння та/або садивного матеріалу)

ЗАЯВА
Заявник _____________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання – для юридичної особи, прізвище, ім’я та по батькові,
________________________________________________________________________________________________________
паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) - для фізичної особи)
Прошу атестувати на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу
____________________________________________________________________
( категорія насіння та/або садивного матеріалу)
____________________________________________________________________
Місцезнаходження (місце проживання) суб’єкта господарювання:
____________________________________________________________________
Телефон__________________________ Факс _______________________
Е-mail ___________________________
організаційно-правова форма __________________________________________________
ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, (ідентифікаційний номер згідно з ДРФО)______________________________________________________________
Види діяльності _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
З вимогами Порядку атестації ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати.
Керівник суб'єкта господарювання               __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М. П.
Додаток 2 до Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу
 
Атестаційній комісії з надання суб’єктам господарювання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу
Атестаційний лист
виробника (добазового, базового, сертифікованого) насіння та/або
(вихідного, базового, сертифікованого) садивного матеріалу
1. Загальна інформація.
1.1. Повне найменування – для юридичної особи, прізвище, ім’я по батькові – для фізичної особи ____________________________________________________
1.2. Керівник  (посада, П.І.Б.) _____________________________________________
1.3. Юридична адреса, телефон _________________________________________
1.4. Поштова адреса, телефон ___________________________________________
2. Кадрова забезпеченість:
2.1. Головний агроном (П.І.Б.)___________________________________________
2.2. Агроном з насінництва/розсадництва (П.І.Б.)___________________________
3. Ведення насінницької та/або розсадницької документації.
3.1. (Вказати наявність чи відсутність: книги історії полів; шнурової книги обліку насіння; первинної документації на насіння, садивний матеріал; книги маточних насаджень, книги розсадника, плану апробації; плану розміщення насіннєвих посівів; копій актів відбору проб насіння; актів передачі насіння та/або садивного матеріалу комірнику; журналу видачі супровідних документів на насіння та/або садивний матеріал покупцю, тощо).
4. Забезпеченість очисною та сушильною технікою:
4.1. (Вказати назву та кількість).
5. Наявність холодильних установок, токів та складських приміщень, дотримання умов зберігання насіння та/або садивного матеріалу.
5.1. (Вказати: кількість, вид, площу та стан підготовки токів і складських приміщень, холодильних установок. Наявність чи відсутність: схеми розміщення насіння, садивного матеріалу в складському приміщенні; термометрів та журналу реєстрації замірів температури в масі насіння та вологості навколишнього середовища; щупів; штабельних ярликів, тощо).
6. Наявність посівної, збиральної техніки:
6.1. (Вказати назву/марку, кількість та технічний стан).
7.  Виробнича програма на поточний _____ рік:
№ з/п Культура Сорт, гібрид Одиниця виміру тонн/тис.шт. Запланований обсяг виробництва Ліцензійний договір (номер, дата укладання, термін дії)
8. Інформація про наявність та розмір земельної ділянки, що перебуває у власності, постійному користуванні чи оренді для ведення насінництва та розсадництва ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Відомості про виробництво і реалізацію насіння та/або садивного матеріалу за минулий _________ рік, тонн/тис.шт.
№ з/п Культура Сорт, гібрид Репродукція, категорія (вихідна) Фактично сертифіковано (тонн/тис.шт) Реалізовано (тонн/тис.шт)
10. Притягнення до адміністративної відповідальності протягом року та реагування на вказівки, зауваження.
10.1. (Вказати за наявністю).
Керівник, посада  _______________________ (П.І.Б.)
«___» _____________ 20__ р.            М.П.
Додаток 3 до Порядку проведення атестації суб’єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу
АТЕСТАЦІЙНІ ВИМОГИ
до виробників насіння і садивного матеріалу у сфері насінництва та розсадництва
А. Насіння
1. Суб'єкти насінництва та розсадництва мають право розмножувати, заготовляти та використовувати насіння і садивний матеріал сортів рослин (клонів, ліній, гібридів), за дозволом відповідного володільця патенту на використання сорту.
2. При вирощуванні насіння і садивного матеріалу повинно бути забезпечено:
а) укладання ліцензій, ліцензійних договорів на право використання сорту з власником майнового права інтелектуальної власності;
б) застосування сівозміни та висів насіння по кращим попередникам;
в) збереження високої чистоти та типовості, чистосортності;
г) одержання фізіологічно повноцінного насіння з високими посівними якостями та врожайними властивостями;
д) забезпечення комплексу захисту посівів від хвороб, шкідників та бур'янів;
е) дотримання норм просторової ізоляції;
є) проведення видових і сортових прополок, запобігання механічному та біологічному засміченню іншими сортами, культурами;
ж) ретельна очистка та сортування насіння з доведенням його до високих посівних кондицій;
з) дотримання умов зберігання насіння.
3. Забезпеченість матеріально-технічною базою (збиральна, насіннєочисна техніка, складські приміщення, сушильне обладнання та інше).
4. Ведення насінницької документації та бухгалтерського обліку.
5. Виконання вимог нормативно-правових актів щодо проведення ділянкового та лабораторного сортового контролю.
Б. Садивний матеріал
1. Розсадник може бути як самостійним господарством, так і входити до складу спеціалізованого розсадника з садівництва або виноградарства, господарства, науково-дослідної установи.
2. Закладання маточних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних, малопоширених культур, винограду та хмелю проводиться згідно з проектно- кошторисною документацією на їх створення та зрошення.
3. Для забезпечення вирощування високоякісного садивного матеріалу розсадник повинен мати :
а) ліцензійні договори про право використання сорту;
б) для вирощування плодових саджанців:
шкілку сіянців зі спеціальною сівозміною;
поле формування з окремою сівозміною;
маточник вегетативно-розмножувальних підщеп;
маточно-сортовий (живцевий) сад для одержання живців;
маточно-підщепний (насіннєвий) сад;
в) для вирощування садивного матеріалу ягідних культур:
шкілку садивного матеріалу кущових ягідних культур;
маточні насадження в сівозміні;
поле розмноження ягідних культур у сівозміні;
г) для вирощування саджанців винограду:
маточники прищепних та підщепних лоз;
виноградну шкілку.
4. Маточні насадження повинні закладатися лише вихідним оздоровленим чистосортним матеріалом районованих і перспективних сортів, одержаним від науково-дослідних установ, сортами, занесеними до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
5. Усі дані про маточні насадження, поля формування та сівозміни повинні заноситися в книгу розсадника.
6. Господарство зобов’язане дотримуватися рекомендованої зони поширення садивного матеріалу.

7. Польове інспектування маточних насаджень плодово-ягідних культур, вегетативно-розмножуваних підщеп винограду та садивного матеріалу цих культур повинно проводитись щорічно, маточно-живцевих садів — не рідше одного разу в 3 роки, маточно-насінневих — не рідше одного разу в 5 років. Результати польового інспектування оформляються відповідними актами.
8. Виробники садивного матеріалу зобов'язані перед сертифікацією провести сортування всіх саджанців у відповідності до діючих нормативних документів і відпускати лише якісний садивний матеріал.
 

 


 (с)2010-2015 Державна інспекція сільського господарства України
 адреса: 03190, м. Київ, вул. Баумана, 9/12
 тел./факс: +38 (044) 232-94-25
 email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.